Zrodila se

Zařizuji  a otevírám multisenzorickou tělocvičnu

a to díky osvícené paní ředitelce MŠ U Rybníčku v Horních Počernicích.

V této tělocvičně vám mohu pomoci s organizací a využitím smyslových vjemů, které mají zásadní vliv na celkový rozvoj  jedince.

Spolupráce smyslových vjemů ovlivňuje – pozornost, bdělost, koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, motorické plánování, schopnosti v oblasti čtení, psaní a získávání nových dovedností nejen ve škole. Nesprávné zpracování se může projevit i jako porucha chování.   

Pomocí prvků z metod senzorické integrace – což jsou dobře promyšlené, cílené hry a senzomotorické aktivity, které se právě v multisenzorické tělocvičně odehrávají, si mohou děti rychle zlepšit své schopnosti vnímání. Skýtá mnoho zábavných speciálních pomůcek a příležitostí, kde dítě může zažít pohyb a využívat své smysly k učení, hře a svému vývoji. Děti se tu prostě učí být dětmi. Hrát si a užít si naplno své životy.

Pomůžu vám porozumět

Zažívat si své smyly, je cesta k poznání, jak svět funguje. Tento proces se nazývá senzorická integrace nebo také můžeme říci, jak naše smysly spolupracují. Umožňuje nám to se učit, hrát si, seznamovat se, socializovat se a prostě obecně fungovat ve světě.

Vy i já jsme se dozvěděli o světě skrze své smysly.

Ze školy známe pět základních: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Každý z těchto smyslů nám přináší důležité informace. Např. hmat nám pomůže pochopit rozdíl mezi tím, když nám přistane na ruce motýl nebo že nám někdo poklepal na rameno.

Jsou tu další dva velice důležité smysly. Jeden z nich je smysl pro rovnováhu a stará se o naše vestibulární ústrojí. Pomáhá nám hýbat tělem, aniž bychom upadli. Takže můžeme provozovat takové činnosti jako je chůze, jízda na kole nebo dokonce správné a spořádané sezení v lavici. Tímto smyslem také cítíme, že se pohybujeme velice rychle, třeba na skluzavce, i když bychom při tom měli zavřené oči.

Další důležité informace přicházejí naším smyslem pro polohu těla. Ten nám dává informace o tom, v jaké poloze je naše tělo, aniž bychom se na něj museli koukat. Představte si například, že je ve vašem pokoji naprostá tma. Byli byste schopni po tom pokoji chodit? Dokud se vám nic nedostane do cesty, pravděpodobně půjdete krásně. Ale proč? V tmavém pokoji se zcela spoléháte na svůj smysl pro rovnováhu. Víte přesně, kde jste v prostoru, jestli stojíte nebo sedíte, a jak jdete, víte, jestli je vaše levá noha před pravou nebo naopak. Jak to, že víme přesně, kde se naše tělo nachází v prostoru, když se na něj nedíváme? Toto je známé pod názvem propriocepce. Jinými slovy je to smysl naší pozice. Je sestaven z mnoha maličkých senzorů rozmístěných po celém našem těle a skoro ve všech svalech. Tento užitečný smysl nám umožní přesně odhadnout sílu, s jakou musíme rozbít vajíčko nebo zvednout hrníček s čajem, abychom ho nevylili.

Zpracováním a kombinací informací ze všech těchto smyslů dostaneme ponětí o světě kolem nás a úspěšně se v něm pohybujeme.

Většina úkolů vyžaduje několik smyslů pracujících společně.

Např. při hraní tenisu potřebujeme propriocepci, abychom věděli, jak stojíme a jak držíme raketu v rukách. Potřebujeme hmat, abychom pohybovali správně pálkou v našich rukou. Pak zrak, abychom mohli sledovat míček a máchnout pálkou ve správnou chvíli. A smysl pro rovnováhu a pohyb nám umožňuje stát, běhat po kurtu a zasáhnout míček.

Když je problém s organizací smyslových vjemů.

Potřebujeme senzorickou integraci, abychom se účastnili každodenních činností. Když se tyto činnosti stanou pro děti frustrující, může to být proto, že mají problém s organizací a využitím smyslových vjemů v mozku.

Problémy senzorické integrace se mohou ukázat mnoha různými způsoby.

Vaše dítě může být přehnaně citlivé nebo naopak příliš málo reagovat na některé smyslové vjemy. Povrchy materiálů, zvuky, pohyb či gravitaci. Kromě toho, že může mít potíže naučit se některé motorické dovednosti, objeví se deficity i v oblastech jemné a hrubé motoriky, ve schopnosti udržet pozornost, zvládnout koordinaci, prostorově se orientovat a motoricky plánovat, takže se může jevit jako nešikovné a neohrabané. Obtíže ve zpracování zasahují i do školních dovedností – psaní, čtení, trojrozměrné vnímání a tudíž i matematika. Frustrace, které se řetězí mohou mít negativní vliv i na chování. 

Pokud si myslíte, že má zrovna vaše dítě senzomotorické problémy, neváhejte se ozvat.

A nečekejte. Čím dřív se s tím začne, tím lépe.

Specializuji se na poruchy školních dovedností (dyslexie a dyspraxie), a dále na ADHD, poruchy pozornosti a chování způsobené primitivními reflexy, které u dětí z různých důvodů přetrvaly. Dávám mozku dětí novou šanci, zbavit se těchto reflexů a ulehčit si cestu k novým dovednostem a jednoduchému vnímání s lehkostí a přirozeností, dětskému věku tak vlastní. Můj příběh si přečtěte zde >>