Zažij si své smysly

Zažít si své smysly – Senzorická integrace

Pomůžu vám porozumět, jak důležité jsou naše smysly v každodenním životě. Umožňuje nám to se učit, hrát si, seznamovat se, socializovat se a prostě obecně fungovat ve světě.

Vy i já jsme se dozvěděli o světě skrze své smysly. Většina lidí zná pět základních smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Každý z těchto smyslů nám přináší důležité informace. Např. hmat nám pomůže pochopit rozdíl mezi tím, když nám přistane na paži motýl nebo, že nám kamarád poklepal na rameno.

Jsou tu další dva smysly, které jsou velice důležité. Jeden z nich je smysl pro rovnováhu, který se stará o naše vestibulární ústrojí. Pomáhá nám hýbat tělem, aniž bychom upadli. Takže můžeme provozovat takové činnosti jako je chůze, jízda na kole nebo dokonce správné spořádané sezení v lavici. Tímto smyslem také cítíme, že se pohybujeme velice rychle, třeba na skluzavce, i když bychom třeba měli zavřené oči.

Další důležité informace přicházejí naším smyslem pro polohu těla nebo-li propriocepci. Ten nám dává informace o tom, v jaké poloze je naše tělo, aniž bychom se na něj museli koukat. Třeba jdeme po schodech nahoru a nemusíme se koukat na každý schod pod našima nohama. Tento užitečný smysl nám umožní přesně odhadnout sílu, s jakou musíme rozbít vajíčko nebo naproti tomu uzvednout něco těžšího.

Dáme-li si dohromady informace ze všech těchto smyslů, můžeme se účastnit každodenních činností. Zpracováním a kombinací všech informací máme ponětí o světě kolem nás a úspěšně se v něm pohybujeme.

Většina úkolů vyžaduje několik smyslů pracujících společně.

Např. při hraní tenisu potřebujeme propriocepci, abychom věděli, jak stojíme a jak držíme raketu v rukách. Potřebujeme hmat, abychom pohybovali správně pálkou v našich rukách. Potom zrak, abychom mohli sledovat míček a správně načasovat máchnutí pálkou. A smysl pro rovnováhu a pohyb nám umožňuje stát, běhat po kurtu a zasáhnout míček.

Když je problém s organizací smyslových vjemů.

Abychom se mohli úspěšně účastnit každodenních činností, potřebujeme senzorickou integraci. Když se tyto činnosti stanou pro děti frustrující, může to být proto, že mají problém s organizací a využitím smyslových vjemů v mozku. Problémy senzorické integrace se mohou ukázat mnoha různými způsoby.

Dítě může být přehnaně citlivé nebo naopak příliš málo reagovat na některé smyslové vjemy. Například povrchy materiálu, různé zvuky, může mít gravitační nejistotu nebo citlivost na pohyb. Může mít potíže naučit se nějaké motorické dovednosti a zdát se neohrabaným, neorganizovaným. Každé dítě je unikátní ve svých schopnostech, jdou mu více některé oblasti než jiné.

Dobrá zpráva

Je tu způsob, jak vám pomoci, když má dítě motorické a smyslové problémy. Pomocí metod senzorické integrace si mohou děti rychle zlepšit své schopnosti vnímání. Jsou to dobře promyšlené, cílené hry a senzomotorické aktivity vedené odborníky. Odehrávají se obvykle v tělocvičně, která skýtá mnoho zábavných pomůcek a příležitostí, kde dítě může zažít pohyb a využívat své smysly k učení, hře a svému vývoji.

Děti se tu prostě učí být dětmi. Hrát si a užít si naplno své životy. Pokud si myslíte, že má zrovna vaše dítě senzomotorické problémy, neváhejte se ozvat. A nečekejte.

Čím dřív se s tím začne, tím lépe pro vaše ratolesti.

 

Specializuji se na poruchy školních dovedností (dyslexie a dyspraxie), a dále na ADHD, poruchy pozornosti a chování způsobené primitivními reflexy, které u dětí z různých důvodů přetrvaly. Dávám mozku dětí novou šanci, zbavit se těchto reflexů a ulehčit si cestu k novým dovednostem a jednoduchému vnímání s lehkostí a přirozeností, dětskému věku tak vlastní. Můj příběh si přečtěte zde >>