e-mail: danielahartlova@seznam.cz                      IČ: 48562815,  tel: +420 734 211 106                   č.ú. 670100-2215003355/6210 

Poradna: Praha 9, Ve Žlíbku 1754/7    Multisenzorická tělocvična - MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115, Horní Počernice

Bc. Daniela Hartlová

Vzdělání:                                                                                                                                       Katedra speciální pedagogiky - somatopedie, etopedie, Universita Jana Ámose Komenského, Praha

Další vzdělávání:                                                                                                                           MABC 2 - Test motoriky pro děti - Školící a výcvikový kurz - Hogrefe - Testcentrum                          SI - Gesellschaft sensorische integration, Bratislava - Výcvik v metodě senzorické integrace    Neurovývojová stimulace - Institut neurovývojové terapie, PESI Health Care                                Bazální stimulace I., II, Orofaciální stimulace - Institut bazální stimulace                                  Snoezelen terapie I., II., III, Využití kompenzačních pomůcek - Institut Snoezelen - MSE      O fyzioterapii dětí - Centrum komplexní péče                                                                                    Senzomotorická stimulace hybného systému - Fyzioterapie Bezva                                            Handle přístup I., II. - holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení                                          KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti                                                                                          Melillo method - Program vyrovnání hemisfér

Spolupracuji

S doktorkou Monikou Váňovou nás propojuje stejný cíl, kterým je celostní přístup ke zdraví, uvolnění a rovnováha. Ona se zaměřuje na to, jak zvládnout naše emoce. Já na to, jak zvládnout naše tělo. Ve své praxi jsem zaznamenala, že když ke mně rodič s dítětem přijde, prožívá díky problému svého dítěte emoční stres ve formě pocitů viny, vzteku, strachu a obav, což je pro dítě další zbytečná zátěž.

Co získáte:                                             

Úlevu od stresové zátěže způsobenou zejména na nevědomé úrovni. Dovednost vymezení si svých hranic, umění říkat NE. Flexibilitu mysli – zbavení se omezení na základě převzatých přesvědčení, názorů. Autenticitu – rovnováhu mezi poutem vazeb a zdravého sebeprosazení
Sebevědomí, Zvýšení kvality života, Zlepšení zdraví

 

 

Kontakt: +420 774 208 101, monika.vanova@m101.cz www.m101.cz

S kolegyní Bc. Simonou Šimonovskou nás propojuje stejná cesta, která vede přes uvědomění si, že každá metoda je jako skládanka puzzle. Je důležité najít ve správném čase ten správný dílek, který zapadne. Výběrem správné kombinace se její efekt může ještě násobit a vede rychleji k cíli, a tím je dosažení rovnováhy, a to jak fyzické tak psychické. Jednou z metod, která do skládanky zapadá a je potřebné se jí věnovat je sluchový trénink Benaudira.

Cílem sluchového tréninku je vyvážit a přizpůsobit centrální sluchové zpracování, čímž se ovlivní mnohé obtíže typu dyslexie, poruchy pozornosti, poruchy řeči a porozumění, zvýšená citlivost na zvuky a jiné. Vzhledem k provázanosti vestibulárního systému se sluchem a rovnováhou je právě jejich komplexnost péče o dětské klienty zcela zásadní v možnosti zlepšení jejich obtíží.

Sluchový trénink Benaudira je vhodný od cca 4 let věku až do dospělosti, protože každý mozek se dokáže učit.

Kontakt: www.smartbrain.cz, simona.simonovska@seznam.cz

S magistrou Mgr. Hanou Kopeckou, která je oční optik, optometrista a kontaktolog. 

Kromě klasického měření zraku provádí vyšetření specifických očních poruch v oblasti  akomodace - schopnosti oka zaostřovat,  konvergence - sbíhání očí,  stereopse (prostorového vidění)  a  binokulárního vidění (spolupráce obou očí), jejichž odchylky mohou ve velké míře ovlivňovat nejen komfort, kvalitu a ostrost vidění, ale i soustředění a v důsledku toho školní výsledky. 

Na některé typy poruch lze předepsat zrakový trénink.             

 

                          

 

 

Kontakt: +420 739 324, OKO Rubensova 2237/2, 100 00 Praha 10