Služby / Semináře

19.11. ÚVOD DO SENZORICKÉ INTEGRACE - Speciálně pedagogická podpora s prvky senzorické integrace, Význam a důležitost SI v procesu učení podle A. J. Ayres, Praktické rady a aktivity, čas: sobota 9:00 - 16:00

Místo: MŠ U Rybníčku, Křovinovo náměstí 115/1, Praha - Horní Počernice, mapa zde, Spoje: Autobusem č. 171/141/221 ze stanice metra Černý Most do stanice Třebešovská.

Seminář je určen zájemců o problematiku smyslového vnímání - učitelům, rodičům, pečovatelům....

Obsah semináře: Seminář bude zacílen především na praktické využití v práci s dětmi, pro rozvoj vnímání, případně hlubšího pochopení a základního rozpoznání dysfunkcí u dětí s cílem upozornit pečovatele na možnost odborné intervence

Cena: 1 800,- Kč (poplatek se hradí předem). V ceně semináře je započítané drobné občerstvení a poskytnuté materiály.

V případě zájmu se prosím přihlašujte na danielahartlova@seznam.cz, nebo na tel.: +420 734 211 106.

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 8)

Úhrada semináře a storno podmínky: Cena semináře se hradí předem na základě vystavené faktury. Jako variabilní symbol uveďte číslo vystavené faktury. Odhlásí-li se účastník ze semináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání semináře, vracíme 100% účastnického poplatku. Odhlásí-li se účastník ze semináře méně než 7 dní před datem konání semináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na najde náhradník.

26.11. MŠ Úsměv - PŘETRVÁVAJÍCÍ PRIMÁRNÍ REFLEXY - II. část

Služby

Pro koho jsou mé služby určeny:

  • pro rodiny s dětmi, kterým byla doporučena neurovývojová stimulace a podpora v oblasti senzorické integrace
  • pro děti se specifickými poruchami učení, především dyslexie a dyspraxie, s poruchami pozornosti a chování, ADHD, dále s poruchami autistického spektra

Jaké problémy se snažím řešit

  • jemnou a hrubou mototriku, motorické plánování, spolupráci oko-ruka, grafomotorika
  • zlepšení v oblasti senzorické integrace (smyslového vnímání) - vestibulární a taktilní systém, propriocepce - vnímání vlastního těla, orientace v prostoru 
  • zlepšené pozornosti a koncentrace
  • sebevědomí a zvládání emocí, impulzivitu 

Nabízím:

  • neurovývojovou stimulaci k inhibici přetrvávajících primárních reflexů
  • podporu a strategii v oblasti poruch senzorické integrace (zpracování smyslových vjemů)
  • program KUPOZ na procvičení pozornosti
  • program dle Dr. Melilla k podpoře spolupráce hemisfér, vhodné pro deti s ADHD a PAS
  • Neurovývojová stimulace (NVS) je speciální program, který se snaží inhybovat - potlačit - primární reflexy, které z různých důvodů u jedince nevymizely a způsobují obtíže v různých oblastech jak u dětí, tak u dospělých (u dětí např. dyslexie, dyspraxie, ADHD, poruchy pozornosti, chování atd. U dospělých bolesti hlavy, zad, zvýšenou únavu, podrážděnost, úzkostnost atd.) Vychází z techniky Mgr. Marji Volemanové, zakladatelky Institutu Neuro-vývojové terapie, která využívá poznatků z více metod.                                                                            Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím dává mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Není třeba používat žádné léky!
  • Poruchy senzorické integrace (SI - zpracování a propojení smyslových vjemů). Poruchy senzorické integrace spolu s přetrvávajícími primárními reflexy způsobují poruchy školních dovedností především dyslexii, dyspraxii, ADHD, ADD, poruchy pozornosti a chování.                                          Podpora dítěte je založena na cílené stimulaci vestibulárního (rovnovážného), proprioceptivního (vědomí o poloze těla a jeho jednotlivých částí) a taktilního systému. Podpora probíhá ve speciálně zařízené multisenzorické tělocvičně. Má dítěti pomoci lépe propojovat a zpracovávat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi. Pomocí prvků z metod senzorické integrace – což jsou dobře promyšlené, cílené hry a senzomotorické aktivity, si mohou děti rychle zlepšit své schopnosti vnímání. Skýtá mnoho zábavných speciálních pomůcek a příležitostí, kde dítě může zažít pohyb a využívat své smysly k učení, hře a svému vývoji. 
  • Procvičování pozornosti dle programu KUPOZ společně se stimulací vestibuárního systému (VS má jednoznačný vliv na pozornost a koncentraci). Od první konzultace Vás budu po dobu 15 týdnů provázet programem KUPOZ, který vede rodiče při práci s dítětem na procvičení a upevnění pozornosti. Zároveň upevňuje i vztahy dítěte s rodičem nebo prarodičem, který s dítětem pracuje. Procvičování je zábavné pro děti i rodiče a obvykle se děti i po skončení programu dožadují pokračování v práci:-)