Služby

Pro koho jsou mé služby určeny:

 • pro rodiny s dětmi, kterým byla doporučena neurovývojová stimulace a podpora v oblasti senzorické integrace
 • pro děti se specifickými poruchami učení, především dyslexie a dyspraxie, s poruchami pozornosti a chování, ADHD, dále s poruchami autistického spektra

Jaké problémy se snažím řešit

 • jemnou a hrubou mototriku, motorické plánování, spolupráci oko-ruka, grafomotorika
 • zlepšení v oblasti senzorické integrace (smyslového vnímání) - vestibulární a taktilní systém, propriocepce - vnímání vlastního těla, orientace v prostoru 
 • zlepšené pozornosti a koncentrace
 • sebevědomí a zvládání emocí, impulzivitu 

Nabízím:

 • neurovývojovou stimulaci k inhibici přetrvávajících primárních reflexů
 • podporu a strategii v oblasti poruch senzorické integrace (zpracování smyslových vjemů)
 • program KUPOZ na procvičení pozornosti
 • Neurovývojová stimulace (NVS) je speciální program, který se snaží inhybovat - potlačit - primární reflexy, které z různých důvodů u jedince nevymizely a způsobují obtíže v různých oblastech jak u dětí, tak u dospělých (u dětí např. dyslexie, dyspraxie, ADHD, poruchy pozornosti, chování atd. U dospělých bolesti hlavy, zad, zvýšenou únavu, podrážděnost, úzkostnost atd.) Vychází z techniky Mgr. Marji Volemanové, zakladatelky Institutu Neuro-vývojové terapie, která využívá poznatků z více metod.                                                                            Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím dává mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Není třeba používat žádné léky!
 • Poruchy senzorické integrace (SI - zpracování a propojení smyslových vjemů). Poruchy senzorické integrace spolu s přetrvávajícími primárními reflexy způsobují poruchy školních dovedností především dyslexii, dyspraxii, ADHD, ADD, poruchy pozornosti a chování.                                          Podpora dítěte je založena na cílené stimulaci vestibulárního (rovnovážného), proprioceptivního (vědomí o poloze těla a jeho jednotlivých částí) a taktilního systému. Podpora probíhá ve speciálně zařízené multisenzorické tělocvičně. Má dítěti pomoci lépe propojovat a zpracovávat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi. Pomocí prvků z metod senzorické integrace – což jsou dobře promyšlené, cílené hry a senzomotorické aktivity, si mohou děti rychle zlepšit své schopnosti vnímání. Skýtá mnoho zábavných speciálních pomůcek a příležitostí, kde dítě může zažít pohyb a využívat své smysly k učení, hře a svému vývoji. 
 • Procvičování pozornosti dle programu KUPOZ společně se stimulací vestibuárního systému (VS má jednoznačný vliv na pozornost a koncentraci). Od první konzultace Vás budu po dobu 15 týdnů provázet programem KUPOZ, který vede rodiče při práci s dítětem na procvičení a upevnění pozornosti. Zároveň upevňuje i vztahy dítěte s rodičem nebo prarodičem, který s dítětem pracuje. Procvičování je zábavné pro děti i rodiče a obvykle se děti i po skončení programu dožadují pokračování v práci:-)