Nabízím neurovývojovou stimulaci k inhibici přetrvávajících primárních reflexů, podporu a strategii v oblasti poruch senzorické integrace (zpracování a propojení smyslových vjemů). Obě tyto oblasti se podílí na projevech jako je dyslexie, dyspraxie, ADHD, poruchy pozornosti a chování.  Dále s vámi procvičím pozornost dle programu KUPOZ.

  • Neuro-vývojová stimulace (NVS)

je speciální program, který se snaží inhybovat - potlačit - primární reflexy, které z různých důvodů u jedince nevymizely a způsobují obtíže v různých oblastech jak u dětí, tak u dospělých (u dětí např. dyslexie, dyspraxie, ADHD, poruchy pozornosti, chování atd. U dospělých bolesti hlavy, zad, zvýšenou únavu, podrážděnost, úzkostnost atd.) Vychází z techniky Mgr. Marji Volemanové, zakladatelky Institutu Neuro-vývojové terapie, která využívá poznatků z více metod.

Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím        dává mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Aktivita přetrváva-jících primárních reflexů je cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Není třeba používat žádné léky!

  • Poruchy senzorická integrace (SI - zpracování a propojení smyslových vjemů)

Poruchy senzorické integrace spolu s přetrvávajícími primárními reflexy způsobují poruchy školních dovedností především dyslexii, dyspraxii, ADHD, ADD, poruchy pozornosti a chování.

Senzorická integrace (zpracování smyslových vjemů) je organizace informací za účelem jejich použití. Naše smysly nám dávají informace o našem těle a okolním prostředí... a mozek musí všechny tyto informace zpracovat, aby se člověk mohl učit a chovat přiměřeným způsobem.

Podpora dítěte je založena na cílené stimulaci smyslů, vestibulárního (rovnovážného), proprioceptivního (vědomí o poloze těla ajeho jednotlivých částí) a taktilního systému. Má dítěti pomoci lépe propojovat a zpracovávat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi. Podpořit dítě v pohybu a vlastní aktivitě prostřednictvím doporučených her a hravých aktivit. Aktivity jsou zábavné a jsou pro dítě tou „správnou výzvou“ ke spolupráci.

  • Procvičování pozornosti dle programu KUPOZ

Od první konzultace Vás budu po dobu 15 týdnů provázet programem KUPOZ, který vede rodiče při práci s dítětem na procvičení a upevnění pozornosti. Zároveň upevňuje i vztahy dítěte s rodičem nebo prarodičem, který s dítětem pracuje. Procvičování je zábavné pro děti i rodiče a obvykle se děti i po skončení programu dožadují pokračování v práci:-)

Vstupní diagnostice předchází konzultace a dotazník vhodnosti neurovývojové stimulace, na základě jehož vás pozvu na vstupní vyšetření. Vstupní vyšetření trvá 2 - 2,5 hodiny, po kterém vám doporučím cvičení, případně další strategie.

V případě zájmu je možná i intervence v ZŠ a MŠ pro osvětlení příčin chování dítěte a přístupu k němu ze strany pedagogů, vychovatelů, trenérů atd.