Můj příběh

Dávám rodičům a jejich dětem naději na zlepšení stavu při poruchách školních dovedností. Mohou být totiž způsobené primárními reflexy a poruchou smyslového zpracování.

Jsem Daniela, žena plná entuziasmu, nadějí a 

 

     jako matka čtyř dětí vím, jak ulehčuji rodičům. Těším se z každého dne, kdy mohu předat své znalosti a zkušenosti ze svého oboru a pomoci tak dětem najít rovnováhu a pochopení ze strany rodičů a pedagogů. Můj obor je ojedinělý a ještě v plenkách, na startu rozvoje a vzrůstu.

   Mám úspěchy v problematice řešení školních dovedností způsobených přetrvávajícími primárními reflexy a poruchami vnímání.

     Cítím se skvěle, když ode mě odchází rodiče plni energie a nové síly k řešení obtíží jejich dětí. Rodiče bývají nadšení a zpětná vazba mě nesmírně hřeje u srdce a dává mi novou sílu k další práci. 

Ale vždycky to tak nebylo

 

  Není to tak dlouho, i když čas je velice relativní, kdy jsem se cítila zcela  v pasti. Čtyři nezaopatřené děti, jedno z nich dokonce nevidomé. Na všechno sama po nevydařeném vztahu s pocitem, že jsem nikdo a nic neumím. „Čtyřikrát přeškrtnutá nula", jak říkal můj partner.

     Práce z domova – nevyhnutelné pro matku s postiženým dítětem – stále připravená - ve střehu – skočit do auta a cosi řešit.
    Pracovní poměr jsem zkusila jen jednou. A vydržela pouze 3 měsíce, během kterých se zhroutila celá rodina. Děti se zhoršily ve škole, párkrát se ztratila dcera se slepeckou holí ve změti MHD.

♣ ♣ ♣

     Pak přišlo nejlepší rozhodnutí mého života (tedy alespoň v té době jsem to tak nazývala) - pěstounka na přechodnou dobu. Stále doma, děti pod kontrolou a smysl práce? Nesmírný! Chtěla jsem vědět víc o vývoji postižených a znevýhodněných dětí, nejen kvůli dceři, ale také kvůli dětem, co jsme měla v péči.
     A tak jsem udělala první důležitý krok na své nové cestě – Vysoká škola – přes nadměrné pochybnosti svého okolí.

   Po dokončení navazovalo další a další vzdělávání, kurzy, semináře  a hlavně objevení něčeho, co dnes již v zahraničí znají a praktikují – Nápravy poruch školních dovedností, které jsou způsobené přetrvávajícími primárními reflexy a poruchami senzorické integrace (zpracování vnímání).

Jak na to

     Jak se rozdělit o informace se kterými se v oblasti speciální pedagogiky jinde ve světe již pracuje? Snažila jsem se dostat do mateřských školek prevenci, aby se děti ještě před nástupem do školy případných nežádoucích reflexů zbavily. Jen u některých školek jsem se setkala s nadšením, které jsem sama prožívala. Kromě individuálních klientů ve své praxi a idividuální péči o klienty v ústavu pro mentálně postižené, jsem v těchto školkách prevenci okamžitě zahájila. A výsledky se dostavily. 

  • "Co jste s tím Lukáškem udělala? Už se tolik nebojí, hraje si s dětmi a je mnohem otevřenější a odvážnější, o čem to vaše působení je?"
  • "To je první dotazník, který mi v případě mojí dcery připadá smysluplný".
  • "Jsem ráda, že jste mi to všechno vysvětlila, mám těď na obtíže své dcery úplně jiný pohled".

    

      Moc ráda bych rozšířila povědomí o reflexech co nejvíce. Proto jsem se rozhodla seznámit rodiče a ty, kteří s dětmi pracují, s tématem reflexů a smyslového vnímáním prostřednictvím připravovaného eBooku.

     Naučím vás jak odhalit a vytipovat děti, u kterých reflexy a smyslové vnímání mohou způsobit poruchy školních dovedností . Pomůžu vám udělat si nový pohled na dítě samotné, které je do té doby považováno za problematické, ale vlastně za to až tak nemůže. 

 

 Ve svém eBooku Vám ukáži některé návody, jak rozklíčovat obtíže a jak s nimi zacházet, případně jakých strategií využívat.