CENÍK

ceník platný od 1. 1. 2020

Úvodní konzultace  ( 60 min)                                                                                                                 800,- Kč

..................................................................................................................................................................................................

Vstupní vyšetření  (2 - 2,5 hod)                                                                                                           2 400,- Kč

..................................................................................................................................................................................................

Pravidelná kontola (50 min) - Mulisenzorická tělocvična                                                                   1 000,- Kč 

Kontrola - Neurovývojová stimulace                                                                                                       800,- Kč

..................................................................................................................................................................................................

Konzultace pro pedagogické pracovníky (60 min)                                                                            1 200,- Kč

..................................................................................................................................................................................................

Provázení při procvičování pozornosti, program na 15 týdnů dle programu KUPOZ                     800,- Kč 

..................................................................................................................................................................................................

 

Poradny je možné využít v místech:

Praha 9, Ve Žlíbku 7

Praha 4, MŠ Play Wisely, Hornomlýnská 1231, (s příplatkem za dopravu 200,- Kč)

Speciálně pedagogická podpora s prvky senzorické integrace - Tělocvična při MŠ U Rybníčku, Křovinovo náměstí,

Praha 9