CENÍK

ceník platný od 1. 9. 2022

Vstupní vyšetření  (2,5 - 3 hod)                                                                                                                                                         2 600,- Kč

..................................................................................................................................................................................................................................................

Pravidelná kontola (50 min) - Mulisenzorická tělocvična                                                                                                               1 050,- Kč 

Kontrola - Neurovývojová stimulace                                                                                                                                                   850,- Kč

..................................................................................................................................................................................................................................................

Konzultace pro pedagogické pracovníky (60 min)                                                                                                                          1 200,- Kč

...................................................................................................................................................................................................................................................

Provázení při procvičování pozornosti, program na 15 týdnů dle programu KUPOZ                                                                   500,- Kč 

+ 500,- Kč příslušné materiály od autorky programu

...................................................................................................................................................................................................................................................

3 měsíční Program Belgau podložka pro stávjící klienty                                                                                                                4 200,- Kč

3 měsíční Program Belgau podložka samostatně, úvodní konzultace v ceně                                                                             6 500,- Kč 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Poradna:  Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1754/7

Speciálně pedagogická podpora s prvky senzorické integrace - Tělocvična při MŠ U Rybníčku,

Křovinovo náměstí 115, Praha 9 - Horní Počernice